Cookiepolicy

cookie policy

Cookies

Den webbläsare som du använder för att besöka wallmans.se registreras. I din webbläsares inställningar kan du välja att begränsa användningen av cookies. Vänligen observera att sådana begränsningar också kan begränsa funktionaliteten på hemsidan.

Typ av cookies på wallmans.se

wallmans.se använder sig av sessionscookies och cookies som sparas längre tid samt av vanliga och flashbaserade cookies samt av liknande filer med samma syfte, som exempelvis s.k. ”beacons” (Wallmans har valt att benämna samtliga dessa filer som cookies). Cookies kan också delas upp i olika typer beroende på vilket användningsområde de har.

Följande typer av cookies används på Wallmans domän:

  • Bascookies: nödvändiga för vissa funktioner på hemsidan, såsom identifiering av användare vilket möjliggör inloggning på konto.
  • Funktionsorienterande cookies: används för att komma ihåg hemsidebesökares inställningar och preferenser.
  • Spårnings- och marknadsföringsorienterande cookies: används för att analysera och förse hemsidebesökare med relevanta annonser.
  • Prestandaorienterade cookies: används för att övervaka hemsidans funktionalitet och prestanda och underlättar felsökning och åtgärdande.
  • Cookies till och från tredje part: dessa cookies är av spårnings-, marknadsförings-, och prestandaorienterande typ. De syftar främst till att ge hemsidebesökaren relevanta annonser. Tredje part ansvarar själv för cookies som denne har placerat på Wallmans domän.

Cookiesanvändningen kan begränsas i din webbläsare. För mer information om hur detta går till, vänligen se länkat hjälpavsnitt till de vanligaste webbläsarna:

Firefox – Klicka på länken:
https://support.mozilla.org/sv/kb/Till%C3%A5t%20eller%20blockera%20kakor

Chrome – Klicka på länken:
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=sv

Microsoft Explorer – Klicka på länken:
http://windows.microsoft.com/sv-se/windows-vista/block-or-allow-cookies

Safari – Klicka på länken:
https://support.apple.com/kb/PH19214?viewlocale=sv_SE&locale=sv_SE

Opera – Klicka på länken:
http://help.opera.com/Windows/12.10/sv/cookies.html

För att se vilka specifika cookies som är aktiva rekommenderas det kostnadsfria tilläggsprogrammet ”Ghostery” (https://www.ghostery.com) till din webbläsare som spårar all cookiesaktivitet på besökta hemsidor.