Kommer ljudnivån att vara hög?

Vi uppmärksammar våra gäster på att det stundtals kan vara hög ljudnivå.